Varmt välkommen!

Jag heter Birgitta Frenzel och arbetar med friskvård för dig som vill skapa dig ett starkare inre. Genom professionella coachande samtal, mental tränig, stressterapi, stresshantering, konflikthantering, livsplanering,  mm hjälper jag dig att skapa ett liv i balans precis så som just du vill ha det. Du har all kraft och alla möjligheter till förändring inom dig. 

Jag håller hög etisk standard, arbetar under tystnadsplikt och kompetensutvecklar mig
kontinuerligt för att du ska få ta del av professionell coaching och stressterapi.

"Din tro formar dina tankar. Dina tankar formar dina ord.
Dina ord formar dina handlingar. Dina handlingar formar dina vanor.

Dina vanor formar dina värden. Dina värden formar din framtid"  

Mahatma Gandhi