Varmt välkommen!Inom kort kommer jag att avsluta Vida Coach & Konsult AB och jag tar inte emot nya klienter.

Jag heter Birgitta Frenzel och arbetar med friskvård för dig som vill skapa dig ett starkare inre. Genom professionella coachande samtal och stressterapi hjälper jag dig med strategier och verktyg att skapa ett liv och yrkesliv i balans.


Jag tar uppdrag i friskvårdsprojekt för anställda på företag med föreläsningar, workshops och individuella samtal som riktas utifrån arbetsplatsens behov.  Hör av er så ser vi vad vi kan göra tillsammans!

Stressterapi innebär
-ökad medvetenhet om stress och stresshantering
- vägledning till personlig utveckling och återhämtning
- verktyg och strategier för ett liv och yrkesliv i balans
Att träffa en stressterapeut ger stöd och rådgivning i ett förebyggande syfte men också under en stressfylld tid i livet

Livscoaching innebär
- att lyfta och utveckla det starka, det friska
- att fokusera på det positiva

- att skapa motivation, ett reflekterande förhållningssätt samt ett aktivt handlande

Att träffa en livscoach för utvecklande samtal är en investering i din hälsa och hjälper dig att hitta nya vägar

Jag heter Birgitta Frenzel och arbetar som  livscoach och stressterapeut med coaching och stresshantering på Vida coach & konsult i Varberg

Jag håller hög etisk standard, arbetar under tystnadsplikt och kompetensutvecklar mig
kontinuerligt för att du ska få ta del av professionell coaching och stressterapi.

Välkommen att höra av dig!

"Din tro formar dina tankar. Dina tankar formar dina ord.
Dina ord formar dina handlingar. Dina handlingar formar dina vanor.
Dina vanor formar dina värden. Dina värden formar din framtid"  

Mahatma Gandhi