Coachingens positiva effekter

Coach är ett engelskt ord och betyder något så vackert som galavagn eller helt enkelt turistbuss. Ordet började anvädas någon gång på 1500-talet och beskrev något som "fraktade viktiga människor från den plats där de var till den plats som de ville komma till". Och är inte det en fantastiskt fin förklaring till vad coaching är. Jag är på den här platsen men jag vill ta mig härifrån till en annan plats som passar mig bättre.

Coacher har länge använts inom idrotten och där är det starkt förknippat med mål och prestation. Men coachingen är så mycket mer än så... allt arbete som ligger bakom en prestation inom idrottens värld handlar inte enbart om träning i den fysiska kroppen utan det som händer i hjärnan och personens egna tankar har en enormt stor betydelse för hur det går för personen i sin idrott. Nuförtiden använder chefer och andra personer på ledande roller coaching i stor utrsräckning eftersom det är ett framgångsrecept som ger effekter runt omkring i verksamheter och inte enbart på individnivå.
Vad är då Coaching? Coaching är en samtalsprocess där klienten har sina egna svar på vad som är bäst för den själv. Genom aktivt lyssnande och kraftfulla frågor hjälper coachen klienten framåt att hålla den röda tråden i samtalet så att det viktiga följs, vänds och vrids på för att klienten ska hitta det viktiga, kunna genomföra sin plan, lära om sig själv och sitt handlande samt få en ökad försåelse för sig själv. Och mycket mycket mer!

Forskning visar att coaching har en avgörande effekt inom bla dessa områden och som ni ser så sker det en positiv förändring.
 • Måluppfyllelse – 74% ökning
 • Prestanda – 60% ökning
 • Attityder och arbetssätt – 54% ökar
 • Trivsel – 46% ökning
 • Justering och spänningstolerans – 43% ökning
Några ytterligare resultat i coaching och coaching i ledarskap man kan se genom forskning är:
 • Ökning av självkänsla och känsla av personlig kontroll
 • Lägre stressnivåer
 • Förmåga att se vad som finns där, för att se på möjlig förbättring
 • Får lättare nya perspektiv
 • Ökning av innovativ och problemlösande kapacitet
 • Personlig prestationsökning
 • Intresset och färdigheterna för samarbete ökar
 • Ökad laganda
 • Coaching på beteendnivå och SMART-mål är inte lika effektiv på lång sikt som när de är kopplade till syfte, avsikter och värderinga
Läs sammanställningen av anaylysen på ICF
Coaching något som alla kan ta del av och inget som enbart företagare eller idrottare kan ha nytta av. Coaching är för alla!
När jag utbildade mig till coach insåg jag själv hur kraftfullt de verktygen är som vi lärde oss under utbildningen. Och jag kan erkänna att jag inte själv till fullo förstod hur kraftfullt coaching kan vara innan jag själv tog del av coaching. Min tanke när jag bestämde mig för att arbeta som coach var att jag ville hjälpa andra människor framåt och att ta sig dit de själva vill och att fokusera på det positiva som finns hos oss alla. Vi kan alla göra förändringar öven om det kräver hårt arbete, ingenting kommer av sig själv.
Eftersom vi som utbildar oss till coacher själva går igenom coaching så vet vi både vilka effekter det ger men också hur det känns att vara klient. Det har för mig själv varit en fantastisk resa framåt och gett mig många nya insikter om mig själv och vad som är viktigt på riktigt för mig. Min egen upplevelse och den forskning som finns har gjort mig övertygad om kraften i coaching för att hjälpa personer att känna glädje, utvecklas, ta sig i mål och uppfylla sina drömmar stora och små.  Coaching hjälper dig framåt på så många olika sätt och det är otroligt spännande och roligt att kunna arbeta med klienter som alla gör sina olika resor framåt. Om du är nyfiken på vad coaching kan ge dig är du välkommen att höra av dig!
/ Kram Birgitta

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Taggar