Kommunikationsstilar, vilken har du?

Jag har alltid så långt tillbaks jag kan minnas tänk att de ord jag väljer att säga till någon annan oavsett om jag är arg, glad eller irriterad över någonting är ord som den andra tar emot, lägger på minnet och de orden ger effekter hos den personen. Ord är mäktiga på det viset... när de landar hos den andre kan de göra stor skada eller ge glädje hos den andre. Därför är jag noga med ord.

I våra relationer med nära och kära är detta extra viktigt eftersom vi i grund och botten vill varandra väl och för att leva i en relation som bygger på respekt för den andre krävs det att vi är varsamma med just ord och även i handling så klart. Det gäller även på vår arbetsplats tänker jag. Det vi säger behöver också vara i kongruens med hur vi beter oss dvs att våra handlingar styrker våra ord. Säger din chef att du är en resurs att räkna med men inte tar med dig i det nya projektet trots din kompetens kanske du inte känner att du är det som hen precis har sagt till dig.

Just nu pluggar jag till stressterapeut som ni kanske redan vet, och nu är det uppgifter som rör just kommunikation och kommunikationsstilar och vad de gör med oss. Det finns den undfallande kommunikationsstilen, den dominanta kommunikationsstilen samt den optimala kommunikationsstilen med ömsesidig respekt för varandras ståndpunkt. När vi har en dispyt med någon på arbetet eller med någon som vi är i relation med kan det vara intressant att veta vilken av dessa man tillhör. Jag tänker att om vi lär oss att kommunicera på ett bra sätt med varandra där vår intention är att vi vill varandra väl, visar nyfikenhet för den andres synpunkt och visar respekt för att vi tänker olika i samtalet blir våra diskussioner bättre, ger mer kraft, större insikt i den andres tankegångar och vi lär oss kanske någonting nytt. Det skapar ett öppet klimat mellan oss och det ger förutsättningar för den optimala kommunikationsstilen. Vi kanske inte alltid kommer överrens men det är helt ok eftersom det inte är någon som ska vinna, det är ingen tävling i vem som får sista ordet. Att träffa en dominant kommunikationsstil som enbart för en monolog i en diskussion dessutom med hög och arg röst gynnar ingen. Inte heller den personen som är unfallande i sin kommunikationsstil eftersom den personen inte för fram sin egen röst i frågan och vi får inte veta vad som rör sig inne i den personen och vilken dess egen vilja är. 

Att veta vilken stil vi har när vi kommuniserar kan hjälpa oss att ta det ansvar vi behöver för att ta del av en konstruktiv kommunikation. Vi har alla ett egetansvar i hur vi för fram våra synpunkter. Vi har alla ansvar för vad vi säger till en annan person oavsett om vi är arga, upprörda eller känner oss felaktigt behandlade i en diskussion eller konflikt. Om vi alla tar ett steg bakåt och ser på vårt samtal med lite distans och öppna ögon kan vi säkert ge den andre personen utrymme i diskussionen. Det handlar om att ge och ta även i samtalet. Detta gör att jag är noga med att säga saker som är relevanta och inte i syfte att ge den andra personen känslan av skam eller skuld eller för den sakens skull vilseleda medvetet för att få kontroll över samtalet och få den andra att tappa tråden. Det är inte hjälpsamt för någon. Jag är också noga med att det är sakligt och inte personangrepp som jag lyfter fram i en diskussion.

Det är viktigt att vi andvänder ord med försiktighet och i syfte att göra gott tänker jag. Eftersom allting börjar hos mig själv och är mitt eget ansvar är det en toppenbra start i att lära sig vilken stil jag använder mig av när jag kommunicerar med andra. Tillhör din stil den undfallande eller den dominanta? Var observant och börja närma dig den opitmala stilen där ömsesig respekt samt nyfikenhet för den andres ståndpunkt är det centrala. Det kommer ge dig så mycket enbart genom att du som är den dominante tar ett steg tillbaks och andas och släpper in den andre i diskussionen och du som är den undfallande tar tag i det som du egentligen vill och börjar ta din egen plats i diskussionen och inte enbart anpassar dig för att vara smidig och till lags, ta din plats! 

Om vi lever i en relation där den ena är dominant och den andre undfallande krävs det arbete från båda parter för att det ska vara en hälsosam relation och inte driver den undfallande till självutplåning och blir sjuk. Viktigt att vi tar ansvar för varandra både på vår arbetsplats och i våra hem. Ord och handling är otroligt vikiga så vi behöver använda dem med omsorg om varandra både i våra hem och på vår arbetsplats. Våga utmana dig själv i din kommunikationsstil och närma dig den optimala kommunikationsstilen om du inte tillhör den redan nu.

PS! Om du har en extra tuff diskussion som väntar? Se till att ni båda har en kopp med varmt kaffe eller te i handen innan ni börjar, det underlättar för en god kommunikation och gör det svårare att säga saker som sårar, just saying...  (observera att det inte är vetenskapligt belagt men prova får du se)
/Kram Birgitta

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar