NVC, Nonviolent communication, vad är det?

För någon månad sedan gick jag en grundutbildnig inom NVC, giraffspråket. Ett språk för livet som grundades av Ph.D Marshall B. Rosenberg.
Jag är intresserad av språket och dess kraftfullhet och hur ord påverkar oss. När vi är i konflikt är det lätt att säga saker som vi egentligen inte menar och genom kunskapen i hur vi kan mötas på ett respektfullt sätt kan vi lära oss att medla i konflikter på ett positivt sätt.
Det är en träning i att lära om i komunikation och att känna omsorg om den som man är oense med. Genom empati och respekt för varann sker en önskan om att samarbeta och man kan ta sig igenom samtal där bådas behov blir sedda. Man blir kanske inte nödvändigtvis överens i sak men man blir överens om att man ser olika på saken och att det är helt ok. Man blir överens om att man inte är överens. Vidare lär man sig utveckla relationer med ömsesidig respekt och medkänsla. Kort och gott ett språkmönster som tar fasta på empati, medkänsla och respekt.

Man lär sig inom NVC att bryta tankemönster som leder till konflikter, ilska och depression samt hanterar konflikter fredligt och med omsorg om andra och sig själv och mycket mer. För visst vore det härligt om vi slapp att bli ledsna över ord som hastigt flyger iväg och dömer oss eller på annat sätt anklagar oss för saker som sägs för att såra i stundens hetta. Ord stannar kvar och därför är just vårt sätt att prata till varandra viktigt att ta ansvar för. Så det du säger till dina nära och kära har betydelse så se till att det du säger betyder någonting värdefullt. Tänk på vad du säger helt enkelt och säg det med omtanke och utgå från empati.

Jag är eld och lågor och jag kommer att fördjupa mig i NVC till hösten. Återkommer med mer då. För dig som vill läsa om ämnet finns bla boken "Nonviolent communication, Ett språk för livet"  med Ph. D Marshall B. Rosenberg

Vänligen Birgitta
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar