Föreläsning

Jag håller föreläsningar inom stress och återhämtning där du får verktyg och strategier för att arbeta förebyggande mot stressrelaterad ohälsa. Jag gör anpassade föreläsningar utifrån ert behov.

I den senaste föreläsningen tar jag upp stress och återhämtning men också hur vi kan tänka kring negativitet och att det smittar, hur viktiga våra relationer är,  jämställdhet mellan könen samt vikten av att lyssna på sig själv och de signaler som kroppen ger för att vi ska må bra. Du får en rundvandring i vårt nervssytem som är kopplat till stress för att du ska få en ökad förståelse för hur komplext vårt nervsystem är och att allt hänger ihop med våra tankar, känslor och vårt beteende.


Vi kan göra mycket för vårt välbefinnande om vi har kunskapen. Ibland är det inte hur vi har det utan hur vi tar det, som spelar roll! Så enkelt men samtidigt så svårt. 

Jag har själv varit sjuk i utmattningssyndrom under flera år och det blev en omstart i mitt liv. Nu arbetar jag med att sprida information om stress, återhämtning samt våra tankars påverkan på vårt mående. Det finns mycket vi själva kan göra för att undvika att bli sjuka i stressrelaterad ohäsla. Det är dags med en förändring för att fler inte ska drabbas och då behövs det kunskap och förändringen börjar som alltid hos mig själv.

Jag kommer gärna till er arbetsplats och håller en föreläsning.
Hör av er på info@vidacoach-konsult.se>

Så här säger några av de som lyssnat på föreläsningen.

" Lärorikt och intressant. Inspirerande!"
" Mycket tänkvärda saker om hur man ska fokusera. Jag "äger" mitt mående"
" Enkelt förklarat med god humor... igenkänning"
" Någon som vet vad hon talar om"
" Intressant föreläsning och bra innehåll"
" Duktig på att föreläsa, bra tips!"
" Allvar blandat med humor men som sätter igång tankar om hur jag är och hur jag mår i min livsbubbla"
" Mycket viktigt ämne och du är lätt att lyssna på"
" Intressant föreläsning, bra upplägg, du klarar att vara humoristisk och tydlig, pedagogisk och bjuder på dig själv"

"Din tro formar dina tankar. Dina tankar formar dina ord.
Dina ord formar dina handlingar. Dina handlingar formar dina vanor.

Dina vanor formar dina värden. Dina värden formar din framtid"  

Mahatma Gandhi