Feng Shui, vad är det?

Feng Shui betyder vind och vatten och har stark koppling till naturen. Läran om Feng Shui har utvecklats i Asien under flera årtusenden genom noggranna studier som bedrevs av utvalda Feng Shui mästare. Dessa mästare hade genom många års erfarenhet fått stor kunskap om naturen och dess krafter samt hur vi påverkas av dem. Feng Shui mästare anlitades på den tiden bla. för att hitta den bästa boplatsen eller den bästa begravningsplatsen och det var endast de högt uppsatta, likt kejsaren, som hade den möjligheten. Idag ser verkligheten lite annorlunda ut och här i västvärlden handlar Feng Shui till stor del om inredning men vi kan använda Feng Shui i vår trädgård, vid planering av bostadsområden, husbygge, i förskolor, i vårt liv, på vårt företag och intresset för Feng Shui har ökat världen över. Body shop, British airlines är bara några företag som anlitar Feng Shui konsulter för att nå framgång och fler och fler privatpersoner får upp ögonen för de positiva effekter som Feng Shui kan ge i livet.

Rensa upp är en stor del av tankasättet kring att frigöra ny positiv energi. Genom att rensa bland dina saker, sortera bort och skänka eller slänga det som du inte längre vill ha i ditt liv frigör du plats för ny energi och detta är en del av den centrala idén med Feng Shui. Om du känner att livet står stilla och du upplever det som att du inte kommer någonstans så se över hur du har det i dina lådor, i dina skåp, dina förråd och i dina rum. Är det saker överallt? Ta tag och börja rensa ut så kommer du att uppleva skillnad i hur ditt liv rör sig. 

Feng Shui följer inga trender. Det gör att vem som helst kan få tillgång till dess fantastiska energi oavsett vilken inredningsstil man föredrar. När vi ändrar om i vår yttre miljö sker det alltid en förändring på vår insida. Alla våra sinnen aktiveras och scannar av vår omgivning och vi påverkas både medvetet och omedvet av allt som finns omkring oss. Med hjälp av Feng Shui kan vi skapa sköna, harmoniska och hälsosamma miljöer som vi kan trivas och utvecklas i.

Idag finns det forskning som stödjer läran om Feng Shui och som visar att vi påverkas av vår omgivning via våra sinnen. Blodtrycket sjunker om vi vistas i naturen och omger oss med många gröna växter, pulsen slår fortare om vi vistas i röda rum samt vi uppfattar olika former som mer behagliga än andra, bara för att nämna några effekter som vi idag kan registrera och mäta...

"Din tro formar dina tankar. Dina tankar formar dina ord.
Dina ord formar dina handlingar. Dina handlingar formar dina vanor.

Dina vanor formar dina värden. Dina värden formar din framtid"  

Mahatma Gandhi