Livscoach Varberg & Halland. Jag heter Birgitta Frenzel är certifierad livscoach på Vida Coach & Konsult i Varberg.

Professionell vägledning

Som coach och NLP trainer arbetar jag med att stärka dig till ett eget växande och lärande samt att ta ett aktivt ansvar för din situation. Med frågor som utmanar dig att hitta dina egna svar och din egen inre resurs får du verktyg och en större förståelse för din situation, ett bredare synsätt, ser andra alternativ och du känner dig stärkt i dina beslut. 

Att göra en personlig eller professionell förändring och vägen fram i mål är en process över tid. Ibland kan det kräva hårt arbete och det är också det som stärker oss när vi ser vad vi kan åstadkomma. Men du behöver inte göra din resa själv , vi gör den tillsammans och du får stöd genom din process.

Coaching är en systematisk process för att underlätta utveckling på det kognitiva, emotionella och/eller beteendemässiga planet.
NLP, Neuro = hjärna, Lingvistik= språk, Programmering = vanor. NLP fokuserar på det som redan är bra, är friskt, redan fungerar och tar dig framåt. NLP tillhör den positiva psykologin.


Med stor respekt och nyfikenhet erbjuder jag professionell vägledning som gör skillnad!

Priser

Ett första samtal tar ca 45-60 min
  • Privatperson 750 kr inkl moms á 45 min
  • Vill du coachas via telefon, walk and talk, zoom eller skype?
  • Företag 750 kr + moms á 45 min     Företagscoaching. Vill du veta mer?>
  • Gruppcoaching? Kontakta mig så berättar jag mer

Genom mitt medlemskap i International Coach Federation kan du som kund känna dig säker på att du får en coach med bred kunskap som förbundit sig att följa ICF;s etiska riktlinjer och att jag som coach dessutom gått en utbildning som är godkänd av organisationen.

"Din tro formar dina tankar. Dina tankar formar dina ord.
Dina ord formar dina handlingar. Dina handlingar formar dina vanor.

Dina vanor formar dina värden. Dina värden formar din framtid"  

Mahatma Gandhi