Coaching, vad innebär det?

Jag arbetar med katalyserande coaching och det innebär att jag tillsammans med dig som klient utformar en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dig som klient att maximera din personliga och professionella potential.

Under ett coachingtillfälle ställer jag frågor till dig som gör att du kommer fram till det som just du vill och vad som ska till för att du ska ta dig dit. Jag hjälper dig att hitta de tankar som du ännu inte tänkt. Beroende på vad just du vill med vårt samtal fokuserar vi på det som är viktigt för dig just nu. Jag som coach arbetar under tystnadsplikt.

Kort och gott så coachar jag dig till att utmana dig själv och dina tankar för att du ska få möjlighet att bli din bästa version av dig själv! 

Själva ordet coach började användas redan på 1500-talet och kan översättas till galavagn eller turistbuss. Det blev ett ord som på ett ungefär beskrev någonting som flyttade viktiga människor från en plats där de var till den plats som de ville vara på. Och det är precis detta som coaching handlar om.
Jag hjälper människor att ta sig från en plast där de inte vill vara till en annan plats som de vill vara på istället.

Coaching är inget skyddat begrepp och används idag för att beskriva flera olika metoder. Detta gör att det är upp til dig som söker en coach att ta reda på om din tänkta coach har rätt typ av utbildning och en fingervisning kan vara om din coach har gått en utbildning som är ackrediterad av ICF,  International Coach Federation. Det är en rikstäckande branschorganisation för professionella coacher världen över och arbetar för att säkerställa kunskapsnivån hos coacher och att vi följer de etiska riktlinjer som förbundet tagit fram för att ge dig som klient en ökad trygghet.

Birgitta Frenzel

Diplomerad Professionell Coach, NLP practitioner inom personlig och professionell utveckling

"Din tro formar dina tankar. Dina tankar formar dina ord.
Dina ord formar dina handlingar. Dina handlingar formar dina vanor.

Dina vanor formar dina värden. Dina värden formar din framtid"  

Mahatma Gandhi