Livscoach Varberg & Halland. Jag heter Birgitta Frenzel är diplomerad professionell coach och cert NLP practitioner på Vida Coach & Konsult i Varberg.

Professionella samtal

Som livscoach och NLP practitioner arbetar jag med att stärka dig till ett eget växande och lärande. Med frågor som utmanar dig att hitta dina egna svar och din egen inre resurs får du verktyg och en större förståelse för din situation, ett bredare synsätt, ser andra alternativ och du känner dig stärkt i dina beslut. Vill du bli bättre på att se och lyfta dig själv eller känner du av stress och vill bromsa upp ekorrhjulet? Eller vill du helt enkelt bli bättre på det som du redan är bra på? Att gå till en coach innebär inte alltid att det finns ett problem att ta hand om, du kan också vässa dina befintliga kunskaper till nya nivåer, sätta nya mål eller helt enkelt få en klarhet och en överblick på din situation. 

Att göra en personlig eller professionell förändring är en process över tid. Ibland krävs det hårt arbete och det stärker oss när vi ser vad vi kan åstadkomma. Du får stöd genom din process och du kan känna dig trygg med att det vi pratar om stannar mellan oss. Jag arbetar under tystnadsplikt.
 

Med stor respekt och nyfikenhet erbjuder jag professionell vägledning som gör skillnad!

Med hjälp av din coach kan du ta dig från kaos till klarhet.  Eller som en klient utryckte sig... när jag kommer till dig har jag en hel flyttlåda med frågetecken och när vi är klara har de rätats ut till utropstecken och jag är fylld av känslan att "nu jäklar"

Coaching och NLP practitioner

Coaching och NLP är en process som är utformad för att underlätta och lägga grunden till utveckling på det kognitiva, emotionella och det beteendemässiga planet. Genom kraftfulla frågor, verktyg och metoder hjälper jag dig att hitta dina egna svar och du blir medveten om dina tankar, känslor och handlingar samt utvecklar dig framåt och når dina mål på ett mer hållbart sätt. Allt hänger ihop och vi påverkas av allt som finns i vår omgivning, våra egna tankar och våra värderingar, på gott och ont. Det bästa är att vi själva kan förändra och påverka hur vi vill leva och vad vi vill tänka om saker och ting.

Coaching är en systematisk process för att underlätta utveckling på det kognitiva, emotionella och/eller beteendemässiga planet. Läs mer om coaching här>
NLP, Neuro = hjärna, Lingvistik= språk, Programmering = vanor. NLP fokuserar på det som redan är bra, är friskt, redan fungerar och tar dig framåt. NLP tillhör den positiva psykologin. Läs mer om NLP här>

"Din tro formar dina tankar. Dina tankar formar dina ord.
Dina ord formar dina handlingar. Dina handlingar formar dina vanor.

Dina vanor formar dina värden. Dina värden formar din framtid"  

Mahatma Gandhi