Professionella coachande samtal

Coaching och NLP är en process som är utformad för att underlätta och lägga grunden till personlig utveckling och lärande om dig själv. Som coach arbetar jag med ett aktivt lyssnande och jag ställer kraftfulla och relevanta frågor. Genom verktyg och metoder hjälper jag dig att hitta dina egna svar och du blir medveten om dina tankar, känslor och handlingar. Det utvecklar dig framåt och du når dina mål på ett hållbart sätt. Allt hänger ihop och vi påverkas av allt som finns i vår omgivning, våra egna tankar och våra värderingar, på gott och ont. Det bästa är att vi själva kan förändra och påverka hur vi vill leva och vad vi vill tänka om saker men ibland behöver vi hjälp att hitta vägen dit och då är en coach ett värdefullt stöd  på vägen dit och i mål. Att träffa en livscoach är friskvård och en investering i din hälsa !

Med stor respekt och nyfikenhet erbjuder jag professionell coaching som gör skillnad!

Med hjälp av din coach kan du ta dig från kaos till klarhet.  Eller som en klient utryckte sig...
"när jag kommer till dig har jag en hel flyttlåda med frågetecken och när vi är klara har de rätats ut till utropstecken och jag är fylld av känslan att, nu jäklar!!!""

Coaching innebär...

Coaching är en systematisk process för att underlätta utveckling på det kognitiva, emotionella och/eller beteendemässiga planet.
Läs mer om coaching här>

NLP practitioner innebär...

Neuro = hjärna, Lingvistik= språk, Programmering = vanor.
NLP fokuserar på det som redan är bra, friskt, och fungerar samt tar dig framåt. Det tillhör den positiva psykologin. Läs mer om NLP här>

"Din tro formar dina tankar. Dina tankar formar dina ord.
Dina ord formar dina handlingar. Dina handlingar formar dina vanor.

Dina vanor formar dina värden. Dina värden formar din framtid"  

Mahatma Gandhi