Coaching, vad innebär det?

Jag arbetar med katalyserande coaching och det innebär att jag tillsammans med dig som klient utformar en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dig som klient att maximera din personliga och professionella potential.

Under ett coachingtillfälle ställer jag frågor till dig som gör att du kommer fram till det som just du vill och vad som ska till för att du ska ta dig dit. Jag hjälper dig att hitta de tankar som du ännu inte tänkt. Beroende på vad just du vill med vårt samtal fokuserar vi på det som är viktigt för dig just nu. Jag som coach arbetar under tystnadsplikt.

Kort och gott så coachar jag dig till att utmana dig själv och dina tankar för att du ska få möjlighet att bli din bästa version av dig själv! 

En otroligt kort historik om coaching!

Själva ordet coach började användas redan på 1500-talet och kan översättas till galavagn eller turistbuss. Det blev ett ord som på ett ungefär beskrev någonting som flyttade viktiga människor från en plats där de var till den plats som de ville vara på. Och det är precis detta som coaching handlar om. Jag hjälper dig att ta dig från en plast där du inte vill vara till en annan plats som du vill vara på istället.

Första gången som coaching nämns i en akademisk artikel är 1937 där beskrevs då hur de äldre anställda coachade de nya på arbetsplatsen i syfte att öka vinsten för företaget och maximera de anställdas bonus. Men inte förrän under 70-talet dök coaching upp som begrepp inom den amerikanska affärsvärlden och då gavs också ett flertal böcker ut inom ämnet. Vidare under den här tiden utvecklades konceptet idrottscoach parallellt med coaching inom affärslivet men inte förrän under 80-talet börjar coaching befästa sig inom det amerikanska näringslivet. Undet den här spirande början inom coaching kunde man se grovt indelat tre olika grupper som arbetade med coaching.

- terapeuter som använde sina erfarenheter och metoder utanför terapin
- idrottscoacher som använde sina erfarenheter utanför idrotten
- konsulter som arbetade med utveckling av personer och organisationer

Under senare delen av 90 -talet tog coaching ett kliv in i psykologin och här uppstog det ett behov av att renodla coaching som begrepp och International coach federation bildades i syfte att bygga upp, stödja och upprätthålla en yrkesmässig standard inom coachingyrket världen över. Idag heter samma organisation International coaching Federation och har utvecklats till en rikstäckande branschorganisation för professionella coacher världen över och arbetar för att säkerställa kunskapsnivån hos coacher och att vi följer de etiska riktlinjer som förbundet tagit fram för att ge dig som klient en ökad trygghet. Idag finns det forskning som stödjer coaching och som visar på den potential till förändring som finns hos varje enskild individ som blir coachad. Coachingen som den var från början har utveckalts och effektiviserats under årtionden och man pratar nu om den andra generationens coaching. Här praktiserar vi coaching som bygger på metoder som tillämpar en lösningsfokuserad infallvinkel och kognitiv beteendeterapi och det finns dokumenterad och påvisad effekt. Och genom detta rör sig coachingen från första generationens coaching till den andra generationsens coaching och bedrivs på en icke klinisk del av befolkningen. Det är ett intressant område och det görs mycket forskning på ämnet och de effekter som det medför på den som blir coachad.

Eftersom coaching inte är ett skyddat begrepp och yrkestitel kan det används för att beskriva flera olika metoder. Detta gör att det är upp til dig som söker en coach att ta reda på om din tänkta coach har rätt typ av utbildning och en fingervisning kan vara om din coach har gått en utbildning som är ackrediterad av ICF,  International Coaching Federation.

"Din tro formar dina tankar. Dina tankar formar dina ord.
Dina ord formar dina handlingar. Dina handlingar formar dina vanor.

Dina vanor formar dina värden. Dina värden formar din framtid"  

Mahatma Gandhi