Livscoach Varberg & Halland. Jag heter Birgitta Frenzel är diplomerad professionell coach och cert NLP practitioner på Vida Coach & Konsult i Varberg.

NLP vad är det?

NLP som modell utvecklades av Richard Bandler och John Grinder m.fl. under 1970-talet. De studerade de tre främsta terapeuterna för att skapa effektiva praktiska användbara modeller för andra terapeuter.  NLP är en förkortning av Neuro  som betyder hjärna, Lingvistik som betyder språk och Programmering som handlar om vanor. Den tillhör den positiva psykologin och har sin grund inom psykoterapin.

NLP bygger på effektiv kommunikation där syftet är att ta reda på vad individen vill, hur den fungerar och sedan leda dem mot det uppsatta målet.  Det är en beteendepsykologisk modell med syfte att skapa förändring genom kommunikation och fokuserar på det som redan är bra, är friskt, redan fungerar och tar dig framåt. Idag används NLP inom många olika verksamheter bla coaching, personlig utveckling, ledarskap, prestationspsykologi, presentationsteknik och terapi.

Min utbildning inom NLP är en upplevelsebaserad utbildning som ger mig ett förhållningssätt samt ett verktyg för att genom kommunikation kunna påverka, utveckla och förstå - både mig själv och andra människor.

"Din tro formar dina tankar. Dina tankar formar dina ord.
Dina ord formar dina handlingar. Dina handlingar formar dina vanor.

Dina vanor formar dina värden. Dina värden formar din framtid"  

Mahatma Gandhi