Min koppling till läran om Feng Shui

Jag har utbildat mig till certifierad Feng Shuikonsult på Nordic school of Feng Shui. I dagsläget arbetar jag som konsult i frågor som rör inredning och Feng Shui till stylister och inredare samt håller föreläsningar inom ämnet. Jag arbetar aktivt i styrelsen för Svenska Feng Shui förbundet så jag kan säga att mitt liv är färgat av den läran. I min utbildning studerade jag Feng Shui med inriktning nordisk kultur och västerländsk inredning i samspel med personlig utveckling och det är under den här tiden jag blev helt på det klara med tanken om att allt hänger ihop. Jag fick en ögonöppnare och min längtan om att leva ett enklare liv tog fart. Jag är dessutom övertygad om att vårt hem speglar vår insida och tvärtom. Allt hänger ihop och jag ser på livet och oss människor med Feng Shuiglasögon.

Jag tycker att det är otroligt viktigt att fler får ta del av Feng Shui och får upp ögonen för hur viktig vår närmiljö, vår hemmiljö samt vår arbetsplats är för att vi ska må bra på insidan. I vårt arbete i förbundet är vårt övergripande mål att arbeta för att ytterligare stärka Feng Shuins betydelse i Sverige och jag ser med stor glädje att fler och fler hittar den här intressanta vägen.

När jag idag arbetar som livscoach utgår jag från samma tankesätt om att allt hänger ihop. Vi behöver balans mellan aktivitet och vila, en balans mellan Yin, den lugna och rogivande energin, och Yang, den mer aktiva och handlingskaftiga energin för att må bra. Vi mår också bra av att vistas i naturen och att hämta ny energi när vi haft en hektisk period runt omkring oss. Återhämtning sker i den mer lugna yinenergin på olika sätt. Inom Feng Shui arbetar vi med färger, former och material som lugnar ner, jordar oss eller som aktiverar oss. Just det som vi behöver just nu i livet. Det finns mycket att hämta från Feng Shui som kan hjälpa oss att skapa en balans och ett bättre mående i vår hektiska vardag. Jag lever själv efter Feng Shuis lära om att allt hänger ihop och jag följer årstidernas växlingar och dess energier för att hitta min balans i vardagen. Feng Shui kan vi med fördel använda i vårt liv på flera olika sätt.

Ofta upplever mina klienter att de har en röra omkring sig och fullt med saker som inte får plats i hemmet. Lådor står oupppackade både i förråden och på vinden och man flyttar omkring sakerna hela tiden eftersom man inte får det att stämma. Eller så har man ett kalt hem som känns opersonligt och så finns det de som lever i hem som är helt precis så som de vill ha det. Även om jag inte pratar hem och inredning med mina klienter som coachas av mig så kommer det ofta upp när de pratar om alla måsten som finns i livet. Saker som hänger över oss är saker som vi behöver ta tag i på den ena eller det andra sättet. Det löser sig inte av sig själv. Genom att ta tag i förråden, källaren och andra ställen som behöver röjas och sorteras upp frigör du ny energi som du kan rikta mot det som du vill förändra. Den energin hjälper dig framåt.

Vi påverkas av vår omgivning och det vi ser. Vi registrerar vår omgivning till och med när vi sover. Vi kan med hjälp av vår hemmiljö och vår arbetsmiljö påverka hur vi mår, hur vi presterar och hur vår energi påverkas. Det visar hur vikigt det är att vårt hem och vår arbetsplats är inrett med eftertanke och på ett medvetet sätt. Genom vår inredningsmiljö kan vi minska stress och ökar trivseln och det är en förutsättnign för att vi ska hämta ny kraft och energi så att vi orkar med vårt arbete, våra relationer och det vi vill att vårt liv ska innehålla. Feng Shui är läran som tog start i hur naturen, dess formationer och fenomen påverkar oss oavsett om vi vill det eller ej, det sker undermedvetet. I vår del av världen har vi tagit till oss detta tankesättet och formar våra livsmiljöer enligt läran om Feng Shui. Vi tar på det sättet in naturen i våra hem.  Och vi vet ju att naturen har läkande krafter för trötta själar.

Idag finns det forskning som stödjer läran om Feng Shui och som visar att vi påverkas av vår omgivning via våra sinnen. Blodtrycket sjunker om vi vistas i naturen och omger oss med många gröna växter, pulsen slår fortare om vi vistas i röda rum samt vi uppfattar olika former som mer behagliga än andra, bara för att nämna några effekter som vi idag kan registrera och mäta. Vi påverkas av allt i vår omgivning, naturen, landskapet, stadsmiljö, bebyggelse, färg och form. Allt har stor betydelse och inverkar på hur vi mår. Utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar ökar och det är viktigare än någonsin att se över det liv vi lever och de miljöer som vi vistas i.

Jag arbetar aktivt i Svenska Feng Shui förbundets styrelse för att stärka Feng Shuins betydelse i Sverige.

"Din tro formar dina tankar. Dina tankar formar dina ord.
Dina ord formar dina handlingar. Dina handlingar formar dina vanor.

Dina vanor formar dina värden. Dina värden formar din framtid"  

Mahatma Gandhi