Jag arbetar aktivt i Svenska Feng Shui förbundets styrelse för att stärka Feng Shuins betydelse i Sverige. Du som kund kan känna dig säker på att du anlitar en konsult med bred kunskap som certifierats i en skola som är ackrediterad av förbundet.

Som Feng Shuikonsult arbetar jag utifrån tanken om att allt hänger ihop. Feng Shui är läran om hur naturen, dess formationer och fenomen påverkar oss. Vi påverkas av vår omgivning och det vi ser. Genom vår inredningsmiljö kan vi minska stress och ökar trivseln.

Feng Shuikonsult

Jag är certifierad Feng Shuikonsult med inriktning nordisk kultur och västerländsk inredning i samspel med personlig utveckling samt certifierad inredare och professionell coach. Tillsammans ger det en bred kompetens inom inredning på ett djupare plan med individen i fokus. Med en inredares fingertoppskänsla och en Feng Shuikonsults lyhördhet hjälper jag privatpersoner och företag att forma livs och arbetsmiljöer som ger möjlighet till personlig och professionell utveckling.

När vi inreder kan vi ibland uppleva att något inte känns rätt, att vi inte trivs och att rummet inte känns bra. När vi inreder med kunskapen om Feng Shui kan vi påverka den känslan och istället skapa en inredningsmiljö som är vacker, behaglig och som stärker oss.

Vi påverkas både undermedvetet och medvetet av vår omgivning och vår hjärna är designad för att leta efter avvikelser som kan utgöra fara för vår överlevnad. Vi registrerar vår omgivning till och med när vi sover. Vi kan med hjälp av vår hemmiljö och vår arbetsmiljö påverka hur vi mår, hur vi presterar och hur vår energi påverkas. Det visar hur vikigt det är att vårt hem och vår arbetsplats är inrett med eftertanke. Läran om Feng Shui kan hjälpa oss framåt i livet och skapa förutsättningar till förändring och framgång.

Vid en Feng Shuikonsultation arbetar jag bla med kompass Ba Gua. En del av det arbetet innebär att jag fastställer de olika livsaspekterna på din planritning över din bostad.  Vi går igenom bostaden, de resultat som kommer fram och tolkar planritningen. Vi fokuserar extra på de områden i ditt liv som du upplever inte fungerar så som du vill att det ska göra. Vi arbetar med åtgärder och kompenserar direkt på plats för att skapa ett flöde och en god energi i ditt hem. Vi går igenom vikten av att rensa och sakers betydelse, jag arbetar med verktygen Chi, kraftposition, de fem elementen, yin & yang, färger, växter och symboler. Du får konkreta tips och råd utifrån läran om Feng Shui, mina kunskaper inom inredning och jag arbetar hela tiden med dina behov i fokus.

Utsidan speglar insidan och insidan speglar utsidan! Allt hänger ihop. Feng Shui är ett fantastiskt verktyg att ta till när det gäller att skapa harmoniska och balanserade miljöer både i hemmet, på arbetsplatsen och i utemiljöer.

Är du nyfiken på vad Feng Shui kan göra för dig?

Idag visar forskning att vi påverkas i hög grad av vår arbets och livsmiljö samt hur vi väljer att förhålla oss till livet i sin helhet. Vi påverkas av allt i vår omgivning, naturen, landskapet, stadsmiljö, bebyggelse, färg och form. Allt har stor betydelse och inverkar på hur vi mår. Utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar ökar och det är viktigare än någonsin att se över det liv vi lever och de miljöer som vi vistas i.

Låt en fantastisk resa inom Feng Shuins underbara värld börja! 

Jag arbetar aktivt i Svenska Feng Shui förbundets styrelse för att stärka Feng Shuins betydelse i Sverige.
Genom mitt medlemskap i Svenska Feng Shui förbundet kan du som kund känna dig säker på att du får en konsult med bred kunskap och att jag som konsult certifierats i en skola som är certifierad och ackrediterad av förbundet.

"Din tro formar dina tankar. Dina tankar formar dina ord.
Dina ord formar dina handlingar. Dina handlingar formar dina vanor.

Dina vanor formar dina värden. Dina värden formar din framtid"  

Mahatma Gandhi