Tips till dig som vill få en ny start i livet!

Tycker du att ditt liv stannat av och att du inte kommer någon vart? Det känns som att du vill så mycket men det blir inget resultat? Ditt företag utvecklas inte som du vill? Ingenting känns som du vill att det ska kännas?

Om du är osäker på om just du behöver rensa ut kan du göra ett självtest här bara för skoj skull.

Om du svarar ja på någon av frågorna ovan så är mitt tips för just dig... börja rensa ut i ditt hem eller på ditt företag. Då kommer du att få både ork och ny energi att ta tag i det som inte känns bra eller det som inte blir som du vill.

Att rensa ut sätter igång otroligt mycket positiv energi, chi. Det skapar plats både visuellt men också mentalt. Inom Feng Shui är det en av de viktigaste aspekter som vi arbetar med. . Det finns flera olika chi och en bra chi är det vi eftersträvar och det känns när vi har det. Livet flyter på med ett flow som vi älskar men precis som med allt annat så sker det inte över en natt och inte om vi har blockeringar i vårt hem eller på vårt företag. Vi behöver lösa upp dessa för att ge plats för det nya som vi vill ha istället.

På samma sätt som akupunktur löser upp blockeringar och ökar flödet i våra kroppar så fungerar konceptet att rensa i våra hem och på våra företag. När vi rensar i våra hem tar vi bort blockeringar som hindrar oss från att ta oss fram i livet och nå våra mål och drömmar. Vi kan rensa i det stora men också i det lilla, i alla skrymslen och vrår, i samband med detta sker det också en resa i våra minnen och känslor som är kopplade till det vi rensar ut. Då sker det en bearbetning och, om vi vill, ett avslut på det som vi inte längre behöver hålla fast vid.

Börja med att bestämma dig för vart du vill börja rensa ut. Kan vara ett skåp, en låda, dina kläder eller ett helt rum, beror på hur van du är att rensa. Är du ovan att rensa, är mitt tips till dig, börja med någonting litet, som ett skåp eller en kökslåda.
Ställ dig frågor som; 
1. Behöver jag den?
2. Är den hel?
3. Hur länge har jag haft den utan att använda den?
4. Tycker jag om den?
5. Vilka känslor ger den mig?
6. Varför har jag sparat den?

Dela upp allt i de gyllene S-högarna! 
Spara
Skänka/sälja
Slänga

Fastna inte i emotionella känslor och minnen kring saker eller kläder. Det tar bara din tid som du just nu behöver lägga på att sortera och rensa ut. Lägg dessa saker som väcker känslor och minnen åt sidan om du inte kan bestämma dig och ta tag i den högen sist och gå igenom den igen. Ta upp saken, håll i den och fokusera på känslan och minnet som är kopplat till den. Är det många saker som delar samma minnen så välj att spara den som känns starkast. 

Kom ihåg att du kan välja att spara saker/kläder som du inte är reda att slänga och förvara dem i en låda ett år till. Ta fram dem igen efter ett år och gör samma sak igen. Ställ dig frågorna som finns ovan. Har du inte rört eller använt sakerna/kläderna under året kanske du kan göra dig av med dem detta året istället.

Vill du ha hjälp att komma vidare är du välkommen att kontakta  mig!

 ....med inspiraton från Karen Kingston och Marie Kondo

"Din tro formar dina tankar. Dina tankar formar dina ord.
Dina ord formar dina handlingar. Dina handlingar formar dina vanor.

Dina vanor formar dina värden. Dina värden formar din framtid"  

Mahatma Gandhi