Stressterapi

Som stressterapeut arbetar jag med att ge dig ökad medvetenhet kring din situation samt du får vägledning till personlig utveckling och återhämtning. Genom rådgivning, coaching, vägledande samtal samt avspänningsövningar och närvaroträning lär du dig vikten av att lyssna på signaler din kropp sänder ut och du blir medveten om att du själv har förmågan att genomföra en hållbar förändring i ditt liv. Du lär dig strategier, metoder, ökar din självmedkänsla och får verktyg som hjälper dig att hitta balansen i livet och på din arbetsplats igen.

Vår arbetsbelastning, dåliga relationer och våra egna tankar och funderingar är bara en del av det som kan orsaka oss stressrelaterad ohälsa, allt hänger ihop. Det kan påverka dig både fysiskt och psykiskt i många år framöver och sjukskrivning kan bli ett långvarigt faktum.

Det är ytterst viktigt att bromsa och ändra vårt liv, vårt förhållnings - och tankesätt som inte är hållbart för oss. Stress är en naturlig respons på fara så att uppleva stress är inte farligt. Det är först när vi lever ett liv med konstant stress och under press med otillräcklig återhämtning, som det till sist kan bli skadligt för oss.

Jag håller hög etisk standard, arbetar under tystnadsplikt och kompetensutvecklar mig
kontinuerligt för att du ska få ta del av professionell coaching och stressterapi.
Välkommen att höra av dig!

Några varningssignaler att uppmärksamma!
Du har känslan av att tiden inte räcker och du blir lättare irriterad. 
Du glömmer lättare av saker och har svårare att fatta beslut.

Du sover dåligt/inte alls, vaknar trött och kanske har du svårt att varva ner, vara stilla.
Du känner inte glädje på samma sätt som tidigare
Du känner dig orkeslös och blir lättare andfådd

Om detta är du så kan det vara dags att sortera ut vad som egentligen är viktigt i ditt liv.
Gör en förändring! Sök hjälp! Vila! Dra i handbromsen!

Hör av dig så tar vi tag i den skadliga stressen>

"Din tro formar dina tankar. Dina tankar formar dina ord.
Dina ord formar dina handlingar. Dina handlingar formar dina vanor.

Dina vanor formar dina värden. Dina värden formar din framtid"  

Mahatma Gandhi